บทที่ 5

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ผลงานจะออกมาสวยงามสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องซื้อและรูปแบบก็ไม่ซ้ำใครทำให้เราภาคภูมิใจในผลงานของเราและสามารถนำมาตั้งดต๊ะตอนอ่านหลังสือได้ค่ะ

สะท้อนความคิด

ผลงานชิ้นนี้ได้ใช่ว่ามีแค่เรื่องของความสวยงามเพียงอย่างดียวยงสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงนี้ที่ต้องอ่านหนังสือ เจ้าโคมไฟด้ายแดงก้สามารถนำมาใช้ได้จริง จึงทำห้ผลงานชิ้นนนี้ไม่ได้มีเพียงแต่รูปลกษณ์ภายนอกเท่านั้นแตต่ยังแฝงไปด้วยการใช้การในสหลากหลายด้านค่า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s