สรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ

การสรุปผลการวิจัย   เรื่อง  โคมไฟ

ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้

1 จุดมุ่งหมาย

เนื่องจากคนเรานั้นต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แสงสว่าง มาตั้งแต่สมัยโบราญแล้ว

กลุ่มของดิฉันจึงเลงเห็นความสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวอย่างไฟ จึงคิดสิ่งประดิษฐ์ โคมไฟ

ที่ทำมาจาก ขวดน้ำเปล่า และ กระดาษสาเป็นหลัก เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

            ผลที่จะได้ตามมาคือ  โคมไฟ ที่ทำด้วยตัวของเราเอง

ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเรา ทำเอง ใช้เอง เนื่องจากเราทำเอง

มันจึงมาจากสิ่งที่เราชอบมันเป็นสไตล์ของตัวเราเองความปลอดภัยก็สูง

และ กลุ่มของดิฉันก็คิดว่า โคมไฟที่เราทำมานั้นมันแปลกไม่เหมือนใคร

แสงก็สวย แถมยังทำให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย และยังสามารถ

ยึดเป็นอาชีพได้ โคมไฟ ทำมือ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s