บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

การจัดทำวิจัย  เรื่อง โคมไฟ

ครั้งนี้   ผู้ทำการวิจัยได้รวบรวมแนวคิด และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ   ดังนี้

  1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.1          ……………คลิปการสอนทำโคมไฟ  …………………

  1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

        2.1  งานวิจัยในประเทศ

2.2  งานวิจัยต่างประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

…………………โคมไฟโดยทั่วไปผลิตจากโลหะหรือแก้ว  และมีการพัฒนาโดยใช้วัสดุชนิดต่างๆ  เช่น  ผ้า กระดาษ  กระดาษสา  หรือเชือก  มาผลิตเป็นโคมไฟ  ส่วนในภาคเหนือหรือที่เรียกว่าล้านนามีประเพณียี่เป็ง  หรือทางภาคกลางเรียกว่าลอยกระทง  ชาวบ้านนิยมนำโคมไฟที่ผลิตจากเส้นด้ายที่มีสีสันสวยงามมาประดับบ้านเรือน  ร้านอาหาร  หรือสถานที่สำคัญต่างๆ  เพื่อความสวยงาม  ในขั้นตอนการผลิตโคมไฟจากเส้นด้ายนั้น  ใช้การผลิตด้วยมือซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที ต่อชิ้น  โดยเป่าลูกโป่งแล้วนำด้ายทากาวพันไปรอบ ๆ ลูกโป่งจนได้ความหนาตามต้องการ  หลังจากนั้นรอจนกว่าเส้นด้ายแห้งจึงปล่อยหรือเจาะให้ลูกโป่งแตก  ซึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาในการผลิตมาก  แต่ละลูกอาจได้ความหนาที่ไม่สม่ำเสมอ  ส่วนใหญ่ทำได้แต่รูปทรงเดียว  คือ  ทรงกลม ……………………http://www.ctc.ac.th/auto/auto/thotsapol/part1.html………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s